top of page

Chính sách bảo mật

Giới thiệu:

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này. Chính sách này cung cấp cho bạn thông tin về nghĩa vụ của chúng tôi và quyền của bạn tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). (Dịch vụ của chúng tôi không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Chúng tôi có các biện pháp kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ điều gì trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với support@gnlmodels.com . Dưới đây chúng tôi đưa ra chính sách của mình:

Thông tin Chúng tôi Thu thập Từ Bạn:

Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, quốc gia cư trú hoặc tuổi của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân có thể nhận dạng bạn như vị trí, địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và các chi tiết khác về thiết bị bạn đang sử dụng.

Bạn sẽ không cung cấp hoặc cung cấp thông tin tài chính cho chúng tôi mà cho các đối tác đã chọn của chúng tôi. Các thực thể này có thể có hoặc không nằm trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Để giúp bạn dễ dàng nhận dạng trên trang web hơn, khi đăng ký dịch vụ chúng tôi cung cấp, chúng tôi yêu cầu bạn chọn tên người dùng và thông tin đăng nhập hoặc thông tin nhận dạng hữu ích khác. Thông tin được thu thập bởi cookie và các công nghệ khác. Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi sử dụng cookie. Các cookie chúng tôi sử dụng là phân tích Google thông thường và cookie phiên.

(Đối với thông tin của bạn: hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể xóa hoặc từ chối cookie của trình duyệt thông qua cài đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc xóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng tính khả dụng và chức năng của các dịch vụ của chúng tôi.)

Cách chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, trước tiên để kiểm tra xem bạn có vượt qua kiểm tra bảo mật và đủ 18 tuổi trở lên hay không. Chúng tôi lưu giữ hồ sơ về số lượng thành viên xem trang web và đôi khi chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các tính năng mới, cập nhật hoặc thông tin liên quan đến nội dung của trang web, tính năng mới, truy vấn thanh toán hoặc tăng giá hoặc giảm giá.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba. Tất cả thông tin được lưu trữ an toàn. Hãy lưu ý, tất cả thông tin thanh toán được xử lý bởi bên thứ ba chứ không phải bởi GNL-Models.com; do đó chúng tôi không có quyền truy cập vào chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn nếu chúng tôi tin rằng hợp lý rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để: Với các bên thứ ba vì lý do pháp lý. Tuân thủ mọi quy trình pháp lý hợp lệ, yêu cầu của chính phủ hoặc luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành. Điều tra, khắc phục hoặc thực thi các vi phạm Điều khoản dịch vụ tiềm ẩn. Bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi, của người dùng hoặc của người khác. Phát hiện và giải quyết mọi lo ngại về gian lận hoặc bảo mật.

Nội dung của bên thứ ba và tích hợp:

Hiện tại, chúng tôi chỉ cộng tác với các cá nhân trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý nội dung . Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ phân tích và quảng cáo:

Chúng tôi không để các công ty khác thu thập thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như chúng tôi cung cấp hoặc tích hợp bất kỳ nền tảng quảng cáo nào trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi giữ nội dung của bạn trong bao lâu:

Chúng tôi muốn bạn kiểm soát thông tin của mình. Bạn có thể xóa tài khoản thành viên của mình bất kỳ lúc nào và với tất cả thông tin chúng tôi đã lưu trữ từ bạn. Nếu bạn đóng tài khoản, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn sẽ bị xóa sau sáu tháng. Đoạn này đáp ứng các quy định của Điều 13 (2) (b & c) GDPR.

GNL-Models có trụ sở chính tại London, (Vương quốc Anh) với tư cách là Nhà xuất bản của www.gnl-models.com, được sở hữu và quản lý bởi Planet Airlines Ltd. Chúng tôi liên tục giám sát và nâng cao các tiêu chuẩn bảo mật của dữ liệu cá nhân đang được xử lý, do đó sẽ thích nghi theo các yêu cầu của Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Ngày 27 tháng 4 năm 2016,

Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại lên GIODO (Chủ tịch của UODO) khi bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn vi phạm các quy định của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu ngày 27 tháng 4 năm 2016;

Việc bạn nhập dữ liệu cá nhân của mình là điều kiện để cung cấp dịch vụ trên cổng thông tin www.gnl-models.com cho người dùng đã đăng ký. Bạn có nghĩa vụ cung cấp chúng và hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu cá nhân sẽ là thiếu khả năng cung cấp dịch vụ cho người dùng đã đăng ký của cổng thông tin www.gnl-models.com .

Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận các email trong tương lai, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@gnlmodels.com và chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa bạn khỏi TẤT CẢ thư từ.

Liên hệ với chúng tôi:

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bên dưới.

Qua email tại: support@gnlmodels.com

bottom of page