top of page

Gửi yêu cầu hủy bỏ

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu hủy tư cách thành viên của bạn với GNL-Models.com.

Một email sẽ được gửi trong vòng chưa đầy 24 giờ để xác nhận việc hủy bỏ.
Nó sẽ được gửi từ đối tác thanh toán an toàn của chúng tôi thông báo cho bạn về ID thanh toán, tên và email liên quan đến việc hủy bỏ.


Tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày cuối cùng của gói giá hiện tại.

Sẽ không có thêm khoản thanh toán nào được thực hiện từ tài khoản ngân hàng của bạn.


Nếu bạn không nhận được email xác nhận trong vòng 24h, bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tới support@gnlmodels.com và yêu cầu kiểm tra tình trạng của việc hủy bỏ.
Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng kết nối VPN, yêu cầu có thể không được nhận chính xác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.
 

Nếu bạn muốn biết ngày cuối cùng của tư cách thành viên hiện tại của mình, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để gửi email cho bạn.

Sau khi tài khoản của bạn hết hạn, chúng tôi sẽ xóa tài khoản khỏi trang web. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký lại, hãy nhớ thanh toán cho giá đăng ký đầy đủ vì bạn sẽ không còn là thành viên mới.  
 

Rất tiếc khi bạn rời đi, nhưng cảm ơn bạn đã là thành viên cho đến nay!

HD LOGO GNL.png
bottom of page