top of page

Yêu cầu thanh toán ứng dụng

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới để thanh toán qua một phương thức thanh toán thay thế. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn trong vòng 12 giờ kèm theo hướng dẫn cách thanh toán bằng phương thức bạn đã chọn.
Vui lòng kiểm tra thư mục email spam của bạn hoặc thêm
support@gnlmodels.com đến các địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của bạn. 

Yêu cầu của bạn đã được gửi đi! Bạn sẽ nhận được trả lời trong vòng 12 giờ! (Kiểm tra cả thư mục thư rác)

bottom of page