top of page

Kế hoạch hàng tháng

*Khóa giá đảm bảo giá thanh toán không thay đổi mãi mãi, miễn là bạn tiếp tục mở gói thanh toán đang hoạt động.

**Sử dụng mã "GNL30" để được giảm giá 30% trong tháng đầu tiên. Sau đó, £7,49 (GBP) được lập hóa đơn hàng tháng.
**Khuyến mãi chỉ dành cho người dùng mới.

 

GHI CHÚ! Khi thanh toán hoàn tất, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang đăng ký. 

Vui lòng đăng ký với cùng một email. Trong vòng 12h, bạn sẽ nhận được email xác nhận kích hoạt thành viên.

Tất cả giá trên bảng này được hiển thị bằng GBP Bảng Anh.

Các tùy chọn thanh toán khác

bottom of page