top of page

Thanh toán APP

Muốn thanh toán qua ALipay, Wechat Payhay Chuyển khoản trực tiếp ? Vui lòng nhấp vào biểu tượng và gửi email cho chúng tôi kèm theo yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã QR hoặc liên kết với các bước tiếp theo!

1 Tháng  60RMB

3 tháng 150RMB

3 tháng VIP 180RMB

6 tháng 250RMB

Wechatpay.png

Các tùy chọn thanh toán khác

bottom of page